H.LasVegas18.2038B_Easy-Resize.com

Sostenibilitat

Cuidem del planeta

Mesures que apliquem:

Sistema de reciclatge

Estalvi d'aigua

Energia elèctrica

Certificados

q

Consum d'energia

Aigües residuals

Aigües pluvials

Contaminació acústica

Piscina de sal

Conscienciació

Col·laboració amb ONG locals

T. +34 977 380 654

F. +34 977 383 543

reservas@hotellasvegassalou.com

© Hotel Las Vegas

Shopping Basket